GUIDEMG

La culture entreprenariale Malgache

anonyme
posté

Pour développer la culture entreprenariale Malgache, nous cherchons à traduire notre statut de société, nos factures et autres documents commerciaux en Malgache. Quelles sont les ressources dont dispose EDBM pour nous aider ? Mba hampandrosoana ny fandrarahana mifanaraka amin'ny kolotsaina Malagasy, dia karohanay ny fomba handikana teny Malagasy ny satam-pikambanana sy ny lazambidy ary ny taratasim-barotra samy hafa ampiasainay. Inona ny loharanon-kevitra ananan'ny EDBM hanampiana anay ?

L. Page Nous ne sommes pas affiliés à l'EDBM. Pour vous connecter il faut lire en dessous de ce message.

posté

Tsy ny EDBM eto :)

0